Covid-19

Welkom

Houd 1,5 meter afstand

Reserveren is verplicht (voor binnen)

Bij aankomst vindt er een gezondheidscheck plaats

Max. 2 personen zitten aan een tafel of bar tenzij het gaat om een
gezamelijke huishouding die uit meer personen bestaat

3 of meer personen? Er vindt een controlegesprek plaats of het een
gezamelijke huishouding betreft. Zo niet: 1,5 meter afstand houden

Handen wassen bij binnenkomst en na toiletbezoek

Geen toegang met verkoudheids- en/of griepklachten

Zo veel mogelijk elektronisch betalen

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op en geef ze de ruimte

Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels kan de toegang tot het
horecabedrijf worden ontzegd

Geef een reactie